Today is 2020-8-28
index/ Into Zizhou / Overview of Zizhou / Administrative division / article

Administrative Division

Zizhou County governs Shuanghuyu Sub-district Office and 11 towns including Hejiaji, Laojundian, Peijiawan, Miaojiaping, Sanchuankou, Matigou, Dianshi, Zhoujianai, Zhuanmiao, Macha, Huainingwan as well as Tuoerxiang Township. There is a total of 270 village committees and 9 residents committees.

Shuanghuyu Sub-district Office Code: 610831100 Post Code: 718499 It governs 3 communities including Shuanghu, East Street and West Street as well as 13 village committees incuding Shuanghuyu, Emaoyu, Linchang, Caojian, Gaoyuanze, Zhangzhai, Gaoqu, Songjiagou, Yaojiabian, Dayaoyan, Zhangjiayan, Caojiagou, and Yonghong.

Hejiaji Town Code: 610831101 Postal Code: 718406 It governs 17 village committees, including Hejiaji, Gaojiata, Yuhuangcha, Miaojiagou, Miaojiaping, Hejiaping, Yangping, Gaojiahe, Zhangjiaqu, Caojiagou, Mianhugou, Qingfengyan, Shejiagou, Huaishuyan, Xiaogujiahe, Laozhuangshan, and Zhuanta.

Laojundian Town Code: 610831102 Postal Code: 718405 It governs 1 neighborhood committee named Laojundian and 14 village committees, including Liujiawan, Huasiwan, Shangjiagou, Zhangjiaping, Heiquangou, Taobuwan, Wangjiaping, Shibangou, Cuijiaping, Xishan Hejiaqu, Zhangjiaqu, Zhaijiahe, and Geyushan.

Peijiawan Town Code: 610831103 Postal Code: 718404 It governs 21 village committees including Peijiawan, Feijiagou, Zhangjiahe, Shawan, Qiujiaping, Lijiaping, Tuojiamao, Yuanzeping, Pangjiagou, Tuojiamao, Yulinta, There are Huangtuwa, Chenjiaya, Wangjiayuanze, Wangjiasancha, Tuojiayayao, Sijiagou, Zhouyangwa, Maojiahe, Wujiazhai, Wangjiaguodong.

Huainingwan Town Code: 610831207 Postal Code: 718403 It governs 20 village committees including Qianhuainingwan, Sijiaping, Qingshuigou, Anjiacha, Tuojiawan, Jinshigou, Waping, Dujiawan, Houhuainingwan, Jiangjiawan, Zhangjiaqu, Hongqiwa, Zhangjiagou, Jiugou, Lijiamao, Qianta, Xuejiachengze, Xuejiajian, Zhengjiajian, Shahe, etc.

Tuoerxiang Township Code: 610831200 Postal Code: 718402 It governs 16 village committees including Tuoerxiang, Miaohemao, Guojiapan, Maya, Qiaocha, Liujiahe, Hujiagou, Anjiawan, Dagou, Niujuanwan, Baicha, Chendaping, Laoshanmao, Yangqu, Lijiaqu and Yuanzeping.

Miaojiaping Town Code: 610831104 Postal Code: 718402 It governs 1 neighborhood committee named Miaojiaping and 29 village committees named Miaojiaping, Shiyaopan, Xiaoshanze, Caijiagou, Wangcha, Guojiagou, Maxinzhuang, Zhongjian, Wujiagou , Damiaogou, Hejian, Zhougelao, Aijiahe, Tongjiawa, Miaocha, Jiaoqu, Hejiagou, Shuizhang, Daijiagou, Nanfengzhai, Tianshanqu, Jingjiagou, Xujiagou , Dujiagou, Zhangjiawan, Dongjiawan, Gaobian, Liangqu and Kangjiagou.

Sanchuankou Town Code: 610831105 Postal Code: 718401 It governs 22 village committees including Yangwan, Xin'anzhuang, Shangjiagou, Tianjiagou, Majiagou, Chuanyagen, Houmizhigou, Linxingzhuang, Yuanyangwan, Xianglugou, Dugoucha, Xiangshuigou, Gaoyan, Bijiajian, Xiaochangmao, Xizhuang, Honghualu, Wushan, Houshipan, Shegou, Louping and Niuxuegou.

Matigou Town Code: 610831106 Postal Code: 718411 It governs 3 neighborhood committees including Matigou, Matigouyanye, Sanhuangmaoyanye, and 26 village committees including Dangjiamao, Fengfuqu, Liujiaping, Xiaogouze, Sanyanquan, Xunjiansi, Wujiawan, Duanjiawan, Siqili, Qingshuigou, Xingwang, Zhangjiabian, Shuijiaowan, Zhanggetai, Matigou, Wujiagou, Sanhuangmao, Xuejiaya, Wayaomao, Yuanjiabian, Lijiagou, Houcaomao, Lijiabian, Jiliping, Dujiagou and Liangjiagou.

——Guayuanzewan Convenience Service Center Code: 610831201 Postal Code: 718411 It governs 8 village committees including Guayuanzewan, Xigou, Sangping, Aijiapan, Caowan, Wangyangwa, Madigou and Qujiashan.

Dianshi Town Code: 610831108 Postal Code: 718409 It governs 11 village committees including Wujiayuanze, Zhangjiadong, Zhaojiazhaizi, Longweimao, Xijitai, Zhangjiagou, Zhaomao, Wangzhuang, Lijiahe, Miaoping and Lijiawan.

——Li Xiaohe Convenience Service Center Code: 610831202 Postal Code: 718409 It governs 8 village committees including Li Xiaohe, Shaping, Moshigou, Xiangyang, Luoxiaotai, Baicaowa, Jucaiwan, and Yuezeliang.

——Shuidiwan Convenience Service Center Code: 610831203 Postcode: 718409 It governs 9 village committees including Shuidiwan, Mijiayan, Liangjiagou, Yangxingzhuang, Shiduoping, Maidishan, Hanping, Xingjugou and Siheping.

Zhoujiajian Town Code: 610831107 Postal Code: 718408 It governs 1 neighborhood committee named Zhoujiajian and 12 village committees including Zhaochang, Qianwan, Houwan, Zhongjiagou, Liangduzhuang, Shizhuang, Yangzhuang, Zhangjiabian, Chejiagou, Donggelao, Zhongwan and Yingpan.

——Gaojiaping Convenience Service Center Code: 610831206 Postal Code: 718407 It governs Gaojiaping, Majiayangwan, Zhifang, Dangjiaping, Wayan, Dapingtai, Fengjiayan, Wujiata, Huijiabian, and Yanjiahe.

Macha Town Code: 610831204 Postal Code: 718407 It governs 12 village committees including Macha, Luobuqu, Mashipan, Jiaochang, Xiaozhai, Longjiagou, Niujiagou, Fengqu, Xujiawan, Shijiaping, Wujiacha and Dabaocha.

——Huishhucha Convenience Service Center Code: 610831205 Postal Code: 718407 It governs 9 villages including Huaishucha, Huangbaigou, Zhangshipan, Lucaoju, Daping, Haodiwa, Xigou, Qinyuan and Jiuheping.

Zhuanmiao Town Code: 610831109 Postal Code: 718411 It governs 13 village committees including Zhuanmiao, Hujiajian, Caojiajian, Shijiaping, Caojiagou, Nuanquangou, Maojiagetai, Qijiashan, Dongjiayan, Yanjiashan, Lijiahe, Pengjia and Meigujie.